LP/2022/677 Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 20. a 21. októbra 2022 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 031116/2022-OVZI - 35
Podnet: materiál sa predkladá ako iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Káčer, Rastislav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/677

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)