LP/2022/673 Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7029/2022-3020
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 358 z 21. augusta 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predloženie materiálu na rokovanie vlády SR v čo najkratšom čase.
Posledná zmena: 19.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/673
Dátum začiatku MPK: 20.10.2022
Dátum konca MPK: 26.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)