LP/2022/655 Návrh: Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčný plán na roky 2023 - 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 017782/2022
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 93 z 9. februára 2022
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/655
Dátum začiatku MPK: 18.10.2022
Dátum konca MPK: 31.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 31.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 09.12.2022
Ukončenie štádia: 14.12.2022
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 14.12.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia: 21.12.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)