LP/2022/653 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2020 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 34911/2022/SCDPK/104338-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/653
Dátum začiatku MPK: 19.10.2022
Dátum konca MPK: 09.11.2022
Novelizované predpisy: 410/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 19.10.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia: 09.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 28.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: