LP/2022/645 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku.
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 22075/2022-M_OPVA
Podnet: § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/645
Dátum začiatku MPK: 18.10.2022
Dátum konca MPK: 08.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.10.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 08.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)