LP/2022/639 Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Správne právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 13050/2022/LO
Podnet: úloha B.18 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 553/2019 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2022 a úloha B.5 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 383/2022
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Posledná zmena: 30.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/639
Dátum začiatku MPK: 13.10.2022
Dátum konca MPK: 21.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 13.10.2022
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.10.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)