LP/2022/637 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Vladimíry Marcinkovej, Mariána Viskupiča, Vladimíra Ledeckého a Michala Luciaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1154)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13068/2022/LO
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/637
Dátum začiatku MPK: 13.10.2022
Dátum konca MPK: 21.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 13.10.2022
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)