LP/2022/636 KONCEPCIA BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: Číslo: KM-OPVA-2022/004357
Podnet: úloha B.2. z uznesenia vlády SR č.485 zo 17. októbra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/636
Dátum začiatku MPK: 13.10.2022
Dátum konca MPK: 26.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 13.10.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 13.02.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)