LP/2022/635 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z ... 2022, č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. ..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLPL-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiast
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: SELPOdL-272-7/2022
Podnet: Zákon č. .../2022 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/635
Dátum začiatku MPK: 13.10.2022
Dátum konca MPK: 03.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 13.10.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 03.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.11.2022
Ukončenie štádia: 21.11.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.11.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.11.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: