LP/2022/623 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12434/2022-1.15
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/623
Dátum začiatku MPK: 14.10.2022
Dátum konca MPK: 04.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.10.2022
Ukončenie štádia: 04.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)