LP/2022/613 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 15665/2022-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/613
Dátum začiatku MPK: 10.10.2022
Dátum konca MPK: 28.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.10.2022
Ukončenie štádia: 10.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.10.2022
Ukončenie štádia: 28.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.10.2022
Ukončenie štádia: 07.11.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)