LP/2022/610 Zákon ZÁKON z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Štátna hospodárska politika
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/016075/2022-181
Podnet: Rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1628 z 20. septembra
ktorým sa poskytuje výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine
posilňuje spoločný rezervný fond zárukami členských štátov a osobitnou tvorbou rezerv na niektoré finančné záväzky týkajúce sa Ukrajiny zaručené podľa rozhodnutia č. 466/2014/EÚ a ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2022/1201 (Ú. v. EÚ L 245
22. 9. 2022).
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu a následným spôsobeným škodám na infraštruktúre, hospodárstve a masívny exodus ľudí. Podľa aktuálnych odhadov klesne ukrajinské HDP v 2022 o 30-50%, čo by okrem zničeného fyzického kapitálu znamenalo ďalšiu stratu vo výške viac ako 100 mld. EUR. Okrem toho, Ukrajina prišla o prístup na medzinárodné kapitálové trhy čo vyústilo do likvidnej medzery, ktorá je vo výške približne 39 mld. USD za rok 2022. V tejto súvislosti sa EÚ spolu s ďalšími medzinárodnými partnermi rozhodla pomôcť Ukrajine pokryť túto likvidnú medzeru a zastabilizovať tak hospodárstvo. Vďaka pokrytiu likvidnej medzery sa Ukrajina vyhne negatívnym dopadom, ako napríklad možná hyperinflácia.
Posledná zmena: 07.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/610
Dátum začiatku MPK: 10.10.2022
Dátum konca MPK: 18.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.10.2022
Ukončenie štádia: 10.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.10.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)