LP/2022/61 Zákon o požiadavkách na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)
Legislatívna oblasť: Integračné smernice
Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 12755/2022-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na hrozbu nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb sa materiál predkladá do skráteného pripomienkového konania.
Posledná zmena: 30.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/61
Dátum začiatku MPK: 07.02.2022
Dátum konca MPK: 15.02.2022
Novelizované predpisy: 56/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 15.02.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 17.05.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 26.05.2022
Začiatok štádia: 26.05.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.05.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)