LP/2022/607 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA a Lukáša KYSELICU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1185)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/016979/2022-77
Podnet: Na základe ustanovenia § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa článku 31 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA a Lukáša KYSELICU na vydanie zákona
ktorým sa dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1185) (ďalej len
poslanecký návrh“).
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/607
Dátum začiatku MPK: 07.10.2022
Dátum konca MPK: 17.10.2022
Novelizované predpisy: 232/2022 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

596/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.10.2022
Ukončenie štádia: 07.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.10.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)