LP/2022/605 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovia národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: NBS1-000-076-793
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/605
Dátum začiatku MPK: 10.10.2022
Dátum konca MPK: 28.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.10.2022
Ukončenie štádia: 10.10.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.10.2022
Ukončenie štádia: 28.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.10.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)