LP/2022/595 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka a Petra Libu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1186)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Stavebníctvo a architektúra
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 37716/2022/SL/98935-M
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/595
Dátum začiatku MPK: 06.10.2022
Dátum konca MPK: 14.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.10.2022
Ukončenie štádia: 06.10.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.10.2022
Ukončenie štádia: 19.10.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia: 19.10.2022
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia: 19.10.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)