LP/2022/593 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (tlač 1144)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Štátna politika práce
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 22694/2022-M_OPVA
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/593
Dátum začiatku MPK: 06.10.2022
Dátum konca MPK: 14.10.2022
Novelizované predpisy: 5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.10.2022
Ukončenie štádia: 06.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.10.2022
Ukončenie štádia: 19.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)