LP/2022/592 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/015378/2022-75
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: očakávaný termín schválenia dotknutého nariadenia v Rade EÚ
Posledná zmena: 25.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/592
Dátum začiatku MPK: 05.10.2022
Dátum konca MPK: 13.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 13.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.10.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)