LP/2022/580 Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2023 až 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9123/2022-320
Podnet: Zákon číslo 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon číslo 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu časovej tiesne a schválenia materiálu do konca roka 2022
Posledná zmena: 13.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/580
Dátum začiatku MPK: 04.10.2022
Dátum konca MPK: 10.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 04.10.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 10.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)