LP/2022/575 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Vojenská služba
Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: SELPOdL-206-4/2022
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/575
Dátum začiatku MPK: 04.10.2022
Dátum konca MPK: 24.10.2022
Novelizované predpisy: 569/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

570/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

281/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

124/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

328/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 04.10.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 24.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)