LP/2022/567 Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2023 – 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SŠHR-2022/0547-PRED-1
Podnet: § 19 ods. 5
6 zákona č. 372/2012 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Rudolf, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/567
Dátum začiatku MPK: 03.10.2022
Dátum konca MPK: 14.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.10.2022
Ukončenie štádia: 03.10.2022
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)