LP/2022/564 Návrh na určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zmenou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra reflektujúcou riešenie migračnej krízy spôsobenej vojenským konfliktom na Ukrajine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 17569/2022/OFP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/564
Dátum začiatku MPK: 03.10.2022
Dátum konca MPK: 14.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.09.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.10.2022
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)