LP/2022/554 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 27. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 17. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 4. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Sharm el-Sheik, Egyptská arabská republika, 06. november – 18. november 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Rezortné číslo: 11181/2022-3.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/554
Dátum začiatku MPK: 26.09.2022
Dátum konca MPK: 07.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 27.09.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)