LP/2022/551 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 1871/100-2022
Podnet: podľa § 6 ods. 5 a § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o Eximbanke SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalivodová, Zuzana, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátený postup – 5 pracovných dní, na základe § 31, ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predkladá EXIMBANKA SR návrh svojho rozpočtu na schválenie NR SR v termínoch ustanovených na predkladanie štátneho rozpočtu.
Posledná zmena: 28.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/551
Dátum začiatku MPK: 28.09.2022
Dátum konca MPK: 04.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 04.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2023
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: EXIMBANKA SR (Exportno-importná banka Slovenskej repuliky)