LP/2022/547 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny, diagnosticko-nákladovej skupiny a nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, zoznamu diagnosticko-nákladových skupín a zoznamu nákladových skupín zdravotníckych pomôcok a na ich vyradenie z týchto zoznamov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S21047-2022-OL
Podnet: § 28 ods. 16 písm. c)
e) a f) zákona č. 580/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/547
Dátum začiatku MPK: 26.09.2022
Dátum konca MPK: 14.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.10.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)