LP/2022/546 Návrh priorít Ministerstva kultúry SR na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v programovom období 2021-2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúrne pamiatky
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-5049/2022-110/20484
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/546
Dátum začiatku MPK: 27.09.2022
Dátum konca MPK: 10.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: 10.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)