LP/2022/545 Návrh priorít Ministerstva kultúry SR na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v programovom období 2021-2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúrne pamiatky
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Rezortné číslo: MK-5049/2022-110/20484
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/545
Dátum začiatku MPK: 23.09.2022
Dátum konca MPK: 06.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 23.09.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.09.2022
Ukončenie štádia: 23.09.2022
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.09.2022
Ukončenie štádia: 23.09.2022