LP/2022/543 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S18223-2022-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/543
Dátum začiatku MPK: 22.09.2022
Dátum konca MPK: 12.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 22.09.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 12.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 07.11.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)