LP/2022/542 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 31688/2022/SSD/92194-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/542
Dátum začiatku MPK: 21.09.2022
Dátum konca MPK: 04.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 04.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 18.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)