LP/2022/541 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Arcondis Solutions s.r.o., IČO 54 029 503, na podporu realizácie investičného zámeru v Košiciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10580/2022-4270-90443
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/541
Dátum začiatku MPK: 21.09.2022
Dátum konca MPK: 04.10.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 04.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)