LP/2022/540 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022 o minimálnej rýchlosti prenosu dát v oboch smeroch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) o minimálnej rýchlosti prenosu dát v oboch smeroch
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 3893/OREK/2022 - 21522
Podnet: iniciatívny materiál - § 96 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Stanová Gürtlerová, Paulína, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/540
Dátum začiatku MPK: 21.09.2022
Dátum konca MPK: 11.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 13.12.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 11.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.10.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 13.12.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia: 13.12.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia: 13.12.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)