LP/2022/538 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014373/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2011 č. MF/25919/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny u
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/014373/2022-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/538
Dátum začiatku MPK: 22.09.2022
Dátum konca MPK: 12.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 22.09.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 12.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.11.2022
Ukončenie štádia: 02.11.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 02.11.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)