LP/2022/532 Návrh na zmenu bodu C.5 z uznesenia vlády SR č. 436 z 21. júla 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6810/2022-520
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/532
Dátum začiatku MPK: 14.09.2022
Dátum konca MPK: 28.09.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 13.10.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)