LP/2022/531 Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2022 z .... 2022 o predkladaní informácií poskytovateľmi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu Národnej banke Slovenska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-380-482
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/531
Dátum začiatku MPK: 14.09.2022
Dátum konca MPK: 05.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 05.09.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.10.2022
Ukončenie štádia: 05.09.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.09.2023
Ukončenie štádia: 05.09.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.09.2023
Ukončenie štádia: 05.09.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.09.2023
Ukončenie štádia: 05.09.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)