LP/2022/530 Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2023 až 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 17596/2022/SSSVP/92132-M
Podnet: Na základe zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/530
Dátum začiatku MPK: 22.09.2022
Dátum konca MPK: 12.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 01.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 22.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 12.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 21.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.11.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)