LP/2022/525 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 07952/2023/SCDPK/04550-M
Podnet: § 136 ods. 3 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z.o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/525
Dátum začiatku MPK: 09.09.2022
Dátum konca MPK: 30.09.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.10.2022
Ukončenie štádia: 06.10.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.10.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.10.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.01.2023
Ukončenie štádia: 18.01.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.01.2023
Ukončenie štádia: 18.01.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.01.2023
Ukončenie štádia: