LP/2022/521 Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2022, prechodov cez územie Slovenskej republiky a na základe medzinárodných zmlúv z oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a budovania dôvery a bezpečnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-1-104/2022
Podnet: čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/521
Dátum začiatku MPK: 08.09.2022
Dátum konca MPK: 22.09.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 08.09.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 22.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)