LP/2022/513 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Trestné právo procesné
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15752/2022/120
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/513
Dátum začiatku MPK: 07.09.2022
Dátum konca MPK: 02.12.2022
Novelizované predpisy: 549/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

171/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

550/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

301/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

274/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

314/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

35/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

162/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

219/1996 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)