LP/2022/510 Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kirgizskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/013635/2022-724
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/510
Dátum začiatku MPK: 30.08.2022
Dátum konca MPK: 21.09.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.08.2022
Ukončenie štádia: 30.08.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.08.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 10.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 10.10.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.10.2022
Ukončenie štádia: