LP/2022/506 Nariadenie vlády Slovenskej republiky Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11381/2022/LO
Podnet: zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené MPK je potrebné z dôvodu, aby bolo možné čo najskôr pristúpiť k negociovaniu investičných zmlúv.
Posledná zmena: 29.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/506
Dátum začiatku MPK: 25.08.2022
Dátum konca MPK: 06.09.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia: 06.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)