LP/2022/502 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis. č. 2022/19456 - A1810
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 221 z 28. apríla 2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/502
Dátum začiatku MPK: 24.08.2022
Dátum konca MPK: 19.09.2022
Novelizované predpisy: 245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.08.2022
Ukončenie štádia: 24.08.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)