LP/2022/490 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 26165/2022/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/490
Dátum začiatku MPK: 19.08.2022
Dátum konca MPK: 12.09.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.08.2022
Ukončenie štádia: 19.08.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.08.2022
Ukončenie štádia: 12.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia: 13.12.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia: 13.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia: 13.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia: 13.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia: