LP/2022/483 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname telefónnych čísel, uvedených účastníkmi alebo užívateľmi na účely vyjadrenia nesúhlasu s volaním na účely priameho marketingu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022 č. .../2022 o zozname telefónnych čísel účastníkov alebo užívateľov na účely vyjadrenia nesúhlasu s volaním na účely priameho marketingu
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 8863/OŠD/2022-19704
Podnet: iniciatívny materiál - § 116 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/483
Dátum začiatku MPK: 19.08.2022
Dátum konca MPK: 12.09.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.08.2022
Ukončenie štádia: 19.08.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.08.2022
Ukončenie štádia: 12.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 07.11.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)