LP/2022/478 Legislatívny zámer návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Legislatívny zámer
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8306/2022-400
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/478
Dátum začiatku MPK: 11.08.2022
Dátum konca MPK: 02.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)