LP/2022/466 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 20309/2022-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/466
Dátum začiatku MPK: 04.08.2022
Dátum konca MPK: 24.08.2022
Novelizované predpisy: 5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

112/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

404/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.08.2022
Ukončenie štádia: 04.08.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.08.2022
Ukončenie štádia: 24.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 22.09.2022
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)