LP/2022/465 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 27. zasadnutí Generálnej konferencie pre váhy a miery vo Versailles v dňoch 15. - 18. novembra 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: UNMS/03739/2022-211 - 012043/2022
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/465
Dátum začiatku MPK: 12.09.2022
Dátum konca MPK: 26.09.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)