LP/2022/464 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1032)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo procesné
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 19204/2022/120
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/464
Dátum začiatku MPK: 03.08.2022
Dátum konca MPK: 11.08.2022
Novelizované predpisy: 301/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia: 03.08.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia: 11.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)