LP/2022/460 Návrh na určenie ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh na území Slovenskej republiky v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-1-98/2022
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zabezpečenie záväzkov Slovenskej republiky voči zahraničným spojencom a NATO
Posledná zmena: 10.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/460
Dátum začiatku MPK: 03.08.2022
Dátum konca MPK: 09.08.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia: 03.08.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2022
Ukončenie štádia: 09.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)