LP/2022/456 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Juraja ŠELlGU, Petra KREMSKÉHO a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10058/2022-1.15
Podnet: poslanecký návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/456
Dátum začiatku MPK: 01.08.2022
Dátum konca MPK: 09.08.2022
Novelizované predpisy: 24/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

39/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

355/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia: 01.08.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia: 09.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)