LP/2022/444 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 18985/2022-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/444
Dátum začiatku MPK: 29.07.2022
Dátum konca MPK: 19.08.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.07.2022
Ukončenie štádia: 29.07.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia: 19.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.08.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 08.11.2022
Začiatok štádia: 08.11.2022
Ukončenie štádia: 15.11.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 15.11.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)